Մենք օգտագործում ենք թիմային մոտեցում անհատներին և զույգերին համապատասխան ձվի դոնորներ գտնելու համար: Մենք աշխատում ենք ամեն տեսակի զույգերի հետ օգնելով նրանց ընտանից ստեղծել: